Deratizacija objekta

Deratizacija objekata

Dezinsekcija pekare

Bez obzira da li je u pitanju poslovni ili stambeni objekat, veoma je važno da se sprovede postupak deratizacije, ukoliko se barem posumnja da se tu nalaze štetni glodari. Naime, dezinsekcija, dezinfekcija i deratizacija, tri su mere koje se često spominju zajedno i u sličnom kontekstu. Ipak, svaka od njih ima svoje značenje, tako da u ovom tekstu govorimo o suzbijanju miševa, pacova i drugih neželjenih gostiju koji mogu da se pojave u prostoru.

Zašto je važna deratizacija objekata?

Kada pomislimo da imamo miša u kući, prva asocijacija nam je neka zarazna bolest koju nam ovaj glodar može preneti. I ovaj strah uopšte nije neopravdan, već sasvim realan. Naime, suzbijanje ovih glodara ima veoma bitno epidemiološko i higijensko značenje. Razlog je veoma jednostavan – pacovi i miševi prenose veliki broj zaraznih bolesti na čoveka i životinje.

Osim što prenose bolesti, pacovi i miševi su u stanju da načine značajnu štetu na objektu, inventaru, te da unište hranu i slično. Preventiva je uvek najbolji lek, pa tako i u ovom slučaju. Nemojte čekati da se problem reši sam od sebe, jer neće sigurno, pošto se miševi i pacovi samo mogu još više razmnožiti, čime se uvećava mogućnost nastanka zaraze i materijalne štete.

Reagujte na vreme, tako što ćete se obratiti nama da suzbijemo ove neželjene stanare vaših objekata, radnih prostora, stanova i kuća. To je jedna veoma mudra investicija, koja je relativno simbolične cene, ali je zbog toga višestruko korisna – stvara se ušteda jer do štete nikada neće ni doći. Ako razmišljate u tom smeru, tada je jasno da bi uslugu deratizacije trebalo povremeno sprovoditi, ako je ikada primećeno prisustvo glodara u prostoru i objektu.

Samo na taj način ćete biti osigurani sasvim. Korisno je da znate da naša firma poseduje dozvolu, tj. licencu za rad izdatu od strane Ministarstva zdravlja i da su preparati koji se upotrebljavaju 100% bezbedni i sigurni, a pored svega, pružamo garanciju na period od šest meseci.

Deratizacija je skup mera, odnosno, postupak tokom koga se sasvim uništavaju glodari koji se nalaze u određenom prostoru. Postoje tri načina kako se taj efekat postiže i to su hemijske mere, fizičke ili mehaničke.

Bez obzira da li imate poslovni prostor pa su se tamo pojavili miševi ili pacovi, ili se to dogodilo u vašem stanu ili kući, vikendici, sasvim je sigurno da želite što pre da rešite ovaj problem. Pozovite naše ekipe i mi ćemo doći na teren u dogovoreno vreme i obaviti uslugu deratizacije objekta.

Korisno je da znate da postupak traje relativno kratko, a daje vema dobre dugoročne efekte. Ono što je potrebno to je da ne odlažete ovu akciju, jer problem tako samo narasta još više i šteta može da bude nesagledivo veća.

Naš kadar je obučen za pružanje usluga deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije, i uspešno rešavamo sve probleme na ovom polju. Ponekad se u praksi dešava da su situacije veoma složene, ali iskustvo i znanje nam pomažu da sa lakoćom izlazimo na kraj sa njima, tako da na kraju vaš objekat bude čist, uredan, i što je navažnije, zaštićen od ponovne pojave neželjenih glodara, jer se koriste i mere koje sprečavaju ulazak miševa i pacova u prostor. Garancija je šest meseci, tokom kojih nas možete ponovo kontaktirati u slučaju da nešto nije u redu.