DEZINSEKCIJA

Pod pojmom dezinsekcije obuhvaćene su različite mere koje se preduzimaju u svrhu smanjenja populacije, zaustavljanja razmnožavanja i suzbijanja (uništavanja) populacije štetnih insekata). Ovi insekti predstavljaju prenosioce uzročnika raznih zaraznih bolesti, parazitiraju na telu čoveka, uzrokuju alergijske reakcije, imaju toksično delovanje ili su uznemirivači ili štetočine u skladištima hrane, čime direktno ugrožavaju zdravlje Vas i Vaših zaposlenih, prouzrokuju znatnu materijalnu štetu u vidu oštećenja Vaših proizvoda ili sprečavanja u obavljanju Vaše delatnosti.

Ciljevi dezinsekcije

Glavni cilj dezinsekcije, predstavlja preduzimanje preventivnih i korektivnih mera, kako bi se kontrolisala populacija štetnih insekata, u Vašem stambenom ili poslovnom prostoru. Naša kompanija, upotrebom bioloških preparata, kao prioritet ističe brigu o ljudskom zdravlju, očuvanju životne sredine, uz brigu o riziku za neciljne vrste, čime se postiže maksimalna efikasnost pri izvodjenju svih tretmana, a uz izbegavanje bilo kakve štete na predmetima i robi u Vašem poslovnom prostoru i minimalno remećenje svakodnevnog funkcionisanja Vašeg poslovanja.

Ciljevi dezinsekcije

Glavni cilj dezinsekcije, predstavlja preduzimanje preventivnih i korektivnih mera, kako bi se kontrolisala populacija štetnih insekata, u Vašem stambenom ili poslovnom prostoru. Naša kompanija, upotrebom bioloških preparata, kao prioritet ističe brigu o ljudskom zdravlju, očuvanju životne sredine, uz brigu o riziku za neciljne vrste, čime se postiže maksimalna efikasnost pri izvodjenju svih tretmana, a uz izbegavanje bilo kakve štete na predmetima i robi u Vašem poslovnom prostoru i minimalno remećenje svakodnevnog funkcionisanja Vašeg poslovanja.

Kako radimo dezinsekciju?

Prilikom sprovođenja mehaničkih tretmana, koristimo lepljive trake sa feromonskim mamcem, u svrhu identifikacije štetočina kao i utvrđivanja stepena infestacije. Na ovaj način, takođe kontrolišemo populaciju štetočina, čime se potvrđuje efikasnost izvršenih tretmana.
Na mestima, gde bi primena insekticida u tečnom obliku bila neprikladna (npr. Blizina struje) koristimo dijatomejsku zemlju, sredstvo sastavljeno od fosilnih ostataka alge kremenjašice. Dijatomejska zemlja, deluje tako što oštri komadići skeleta algi probijaju hitinske ovojnice insekta, čime se uzrokuje njihovo isušivanje, a na kraju i uginuće kao posledica dehidracije. Posebno ističemo to što je ovakav vid tretmana potpuno ekološki prihvatljiv, jer je u pitanju prirodno sredstvo.

Kako radimo dezinsekciju?

Prilikom sprovođenja mehaničkih tretmana, koristimo lepljive trake sa feromonskim mamcem, u svrhu identifikacije štetočina kao i utvrđivanja stepena infestacije. Na ovaj način, takođe kontrolišemo populaciju štetočina, čime se potvrđuje efikasnost izvršenih tretmana.
Na mestima, gde bi primena insekticida u tečnom obliku bila neprikladna (npr. Blizina struje) koristimo dijatomejsku zemlju, sredstvo sastavljeno od fosilnih ostataka alge kremenjašice. Dijatomejska zemlja, deluje tako što oštri komadići skeleta algi probijaju hitinske ovojnice insekta, čime se uzrokuje njihovo isušivanje, a na kraju i uginuće kao posledica dehidracije. Posebno ističemo to što je ovakav vid tretmana potpuno ekološki prihvatljiv, jer je u pitanju prirodno sredstvo.

Obučeni kadar za dezinsekciju

Naš tim, će Vam, po izvršenom pregledu prostora, preporučiti potrebne preventivne i korektivne mere, posebno prilagođene Vašim potrebama i zatečenoj situaciji u prostoru. Mehanički tretmani takođe uključuju i postavljanje mreža sitnog oka na različite otvore ili građevinske mere sanacije prostora, kao vid preventivnih mera kako bi se omogućila bolja zaštita Vašeg prostora.

Obučeni kadar za dezinsekciju

Naš tim, će Vam, po izvršenom pregledu prostora, preporučiti potrebne preventivne i korektivne mere, posebno prilagođene Vašim potrebama i zatečenoj situaciji u prostoru. Mehanički tretmani takođe uključuju i postavljanje mreža sitnog oka na različite otvore ili građevinske mere sanacije prostora, kao vid preventivnih mera kako bi se omogućila bolja zaštita Vašeg prostora.

DEZINSEKCIJA CENA

Koliko košta dezinsekcija? Koja je cena dezinsekcije?

Ovo su dva možda i najčešća pitanja. Nažalost ljudi više obraćaju pažnju na samu cenu usluge nego na kvalitet i garanciju iste. Naša firma pored vrhunske usluge i garancije na rad koju dajemo nudi i veoma pristupačne cene za uslugu dezinsekcije i uništavanje insekata u vašem stanu, kući ili objektu. Sama cena se formira pre svega od povrišen koja je zahvaćena sa insektima i koju površinu treba dezinsektovati kako bi se rešili ovog problema. Najbolje je da nas kontaktirate ili pozovete na telefon +38164 222 2725 i prepustite Vaš problem nama, a cenom i rezultatima će te svakako biti zadovoljni.

KONTAKT ZA DEZINSEKCIJU

Kontakt Informacije:

Telefon 1 Beograd: 064 222 2725

Telefon 2 Beograd: 061 222 2725

Telefon 3 Kragujevac: 063 844 2048

Telefon 4 Kragujevac: 034 634 2831

Email: biodez.office@gmail.rs

Email: office@biodez.rs

Adresa Beograd: Janka Gagića 34, 11307

Adresa Kragujevac: Milovana Gušića 23/21

Pošaljite nam poruku:

064 222 2725
biodez.office@gmail.com