DEZODORACIJA

Tretman dezodoracije sprovodi se kako bi se uklonili neprijatni mirisi nastali pri procesu dekompozicije organskih materija. Postupak se obavlja upotrebom preparata koji u sebi sadrže nepatogene mikroorganizme, aplikacijom motornim ili ručnim prskalicama na ciljane površine.

Najčešće se ovaj postupak uklanjanja neprijatnih mirisa izvodi na deponijama čvrstog otpada, u prostorijama za preradu hrane, vozilima za uklanjanje komunalnog otpada. Takođe, tretman se izvodi I prilikom uklanjanja ostataka uginulih životinja, stabilizacije aktivnog mulja u separatorima otpadnih voda, kompostiranja organskog materijala (otpadaka) nastalog prilikom proizvodnje voćnih sokova.

Najčešće se ovaj postupak uklanjanja neprijatnih mirisa izvodi na deponijama čvrstog otpada, u prostorijama za preradu hrane, vozilima za uklanjanje komunalnog otpada. Takođe, tretman se izvodi I prilikom uklanjanja ostataka uginulih životinja, stabilizacije aktivnog mulja u separatorima otpadnih voda, kompostiranja organskog materijala (otpadaka) nastalog prilikom proizvodnje voćnih sokova.

KONTAKT

Kontakt Informacije:

Telefon 1 Beograd: 064 222 2725

Telefon 2 Beograd: 061 222 2725

Email:

Adresa Beograd: Janka Gagića 34, 11307

Adresa Kragujevac: Milovana Gušića 23/21

Pošaljite nam poruku: