FUMIGACIJA

Fumigacija je postupak suzbijanja insekata, grinja i glodara primenom fumiganata. Fumiganti predstavljaju hemijske materije, koje se pri određenoj temperaturi i pritisku nalaze u gasovitom stanju, u koncentracijama koje uništavaju štetne organizme koji su im izloženi.

Žitarice imaju važnu ulogu u ishrani ljudi, ali su u isto vreme i bogat izvor hrane za štetne insekte. Pored toga što se štetočine hrane zrnevljem žitarica, takođe oštećuju i zagađuju zdrava zrna, na taj način umanjujući ekonomsku vrednost žitarica. Zbog ovog problema, je danas, fumigacija redovna mera zaštite protiv štetočina.

Prednosti fumigacije su:
1. vrlo visoka efikasnost
2. deluje na sve razvojne oblike insekata
3. fumiganti prodiru i na najnepristupačnija mesta
4. nema rezidua fumiganata u robi
5. može se tretirati upakovana roba

Žitarice imaju važnu ulogu u ishrani ljudi, ali su u isto vreme i bogat izvor hrane za štetne insekte. Pored toga što se štetočine hrane zrnevljem žitarica, takođe oštećuju i zagađuju zdrava zrna, na taj način umanjujući ekonomsku vrednost žitarica. Zbog ovog problema, je danas, fumigacija redovna mera zaštite protiv štetočina.

Prednosti fumigacije su:
1. vrlo visoka efikasnost
2. deluje na sve razvojne oblike insekata
3. fumiganti prodiru i na najnepristupačnija mesta
4. nema rezidua fumiganata u robi
5. može se tretirati upakovana roba

Fumigacijom se tretira sva roba poljoprivrednog porekla (žita, brašno i prerađevine od brašna, soja, suncokret, pasulj, lekovito sušeno bilje, sušeno voće i povrće, duvan, čajevi, suhomesnati proizvodi itd.).
Kao fumigant primenjuje se fosforovodonik koji je veoma toksičan gas i zahteva posebne mere rukovanja i zaštite pri radu.Fumigacija se izvodi u zatvorenom prostoru uz obaveznu hermetizaciju objekta kako ne bi došlo do gubljenja gasa iz tretiranog prostora. Fumigacija se može sprovesti i pod plastičnim (najlon) folijama u ili van objekata.

Fumigacijom se tretira sva roba poljoprivrednog porekla (žita, brašno i prerađevine od brašna, soja, suncokret, pasulj, lekovito sušeno bilje, sušeno voće i povrće, duvan, čajevi, suhomesnati proizvodi itd.).
Kao fumigant primenjuje se fosforovodonik koji je veoma toksičan gas i zahteva posebne mere rukovanja i zaštite pri radu.Fumigacija se izvodi u zatvorenom prostoru uz obaveznu hermetizaciju objekta kako ne bi došlo do gubljenja gasa iz tretiranog prostora. Fumigacija se može sprovesti i pod plastičnim (najlon) folijama u ili van objekata.

Gas fosforvodonik se razvija pod uticajem vlage i temperature iz aluminijumovog ili magnezijumovog fosfida, nakon čega ostaje neotrovan aluminijumov ili magnezijumov disulfid. Fosforvodonik ne deluje štetno na namirnice a ne deluje štetno ni na opremu u fumigiranim objektima. Proizvodi koji su bili izloženi procesu fumigacije, mogu se staviti u promet 48h nakon provetravanja objekta.Tečna fumigacija izvodi se aplikacijom preparata po robi.

KONTAKT

Kontakt Informacije:

Telefon 1 Beograd: 064 222 2725

Telefon 2 Beograd: 061 222 2725

Email:

Adresa Beograd: Janka Gagića 34, 11307

Adresa Kragujevac: Milovana Gušića 23/21

Pošaljite nam poruku: