DEVIPERACIJA

Kako bi se smanjila pojava zmija u naseljima potrebno je stvoriti uslove koji što manje odgovaraju njihovom načinu života. Potrebno je smanjiti broj mesta na kojima se zmije mogu sakriti, a takođe je preporuka da se nakon tretmana deviperacije izvrši i dodatna deratizacija kako bi se sa tretiranog područja uklonio i plen (miševi, pacovi, glodari) koji bi zmije mogao ponovo privući na tretirano područje.

Tretman deviperacije se obavlja upotrebom repelenata, čiji se princip rada zasniva na vrlo osetljivim njušnim receptorima zmija, koje nakon aplikacije izbegavaju tretirana područja.
Kako dejstvo repelenata, vremenom slabi, potrebno je, nakon određenog vremena, ponovo aplicirati sredstvo, kako bi se osigurali najbolji rezultati i zmije držale dalje od tretiranog područja.

Tretman deviperacije se obavlja upotrebom repelenata, čiji se princip rada zasniva na vrlo osetljivim njušnim receptorima zmija, koje nakon aplikacije izbegavaju tretirana područja.
Kako dejstvo repelenata, vremenom slabi, potrebno je, nakon određenog vremena, ponovo aplicirati sredstvo, kako bi se osigurali najbolji rezultati i zmije držale dalje od tretiranog područja.

Kompanija ‘’Bio-dez’’, za tretmane deviperacije, koristi specijalizovana sredstva za odbijanje zmija, repelente, koji svojim specifičnim mirisom odbijaju zmije, a potpuno su ekološki prihvatljive i neškodljive za ljudsko zdravlje i okolinu.

Kompanija ‘’Bio-dez’’, za tretmane deviperacije, koristi specijalizovana sredstva za odbijanje zmija, repelente, koji svojim specifičnim mirisom odbijaju zmije, a potpuno su ekološki prihvatljive i neškodljive za ljudsko zdravlje i okolinu.

KONTAKT

Kontakt Informacije:

Telefon 1 Beograd: 064 222 2725

Telefon 2 Beograd: 061 222 2725

Email:

Adresa Beograd: Janka Gagića 34, 11307

Adresa Kragujevac: Milovana Gušića 23/21

Pošaljite nam poruku: