biodez dezinfekcija

Dezinfekcija kancelarija i fabrika Covid 19

Dezinfekcija kancelarija Covid 19

U poslednjih nekoliko meseci, svi smo svedoci novog virusa koji se pojavio u Kini, u gradu Vuhanu, i odatle se proširio na čitav svet. Naravno, reč je o Covid 19, ili korona virusu, koji se veoma lako širi i prenosi, tako da svako može da se inficira.

Ono što je najvažnije reći, to je da su posebno ugroženi ljudi koji su bolesni od neke primarne bolesti, kao što je dijabetes, kardiovaskularni problemi, astma i slično.

Za zaštitu od Covid-a 19 najbolja je dezinfekcija. Pre svega, ruke treba stalno prati, ali šta ćemo sa kancelarijama i drugim radnim prostorima?

U kancelarijama boravi po nekoliko ljudi, i potrebno je da sve radne površine budu čiste i dezinfikovane. Za početak ćemo naglasiti da čišćenje i dezinfekcija nisu jedno te isto. Naime, kada se radi o čišćenju, to se može obaviti bilo kojim preparatom i to će biti u redu.

Međutim, dezinfekcija podrazumeva da se koriste sredstva na bazi barem 70% alkohola, kako bi on uspešno uništio ovaj virus. Stoga je potrebno pažljivo brisati radne stolove, kompjutere, miševe, tastature, telefone, štampače, fotokopir aparate i svu drugu opremu sa kojom zaposleni dolaze u kontakt.

Ovo je prevashodno važno da sam posao ne bi trpeo, jer ukoliko bi virus bio unet u objekat, tada bi verovatno došlo do zaraze svih zaposlenih lica, a onda bi posao pretrpeo značajne gubitke. Stoga je važno misliti na vreme, i redovno obavljati poslove dezinfekcije.

Dezinfekcija fabrika Covid 19

Fabrike se razlikuju od kancelarija po tome što su u pitanju mnogo veće površine, tako da uopšte nije lako da se jedan takav prostor učini čistim i dezinfikovanim.

Ukoliko bi proces proizvodnje koji se odvija u fabrici naprasno stao, usled korona virusa, tada bi svakako to značilo gubitke, i zato je potrebno da se obratite firmama koje obavljaju profesionalno čišćenje, sredstvima koja su za to preporučena.

Pogoni su veoma veliki, tako da često ima visinskih radova, što bi značilo da ekipi koja dođe da obavi proces dezinfekcije treba određena oprema da bi posao uspešno završila.

Uvek je bolje da se dezinfekcija od Covid-a 19 obavi na stručan način, tako da je dovoljno da uputite jedan telefonski poziv. Ako biste sami radili, na taj način bi vaš osnovni posao trpeo, dok vi čistite sve površine, a pitanje je koliko biste do dobro uradili.

Osim toga, postoje mesta koja se nalaze na visinama, i kojima nije lako prići, tako da bi moglo doći i do padova i raznih povreda kod detaljnog čišćenja fabričkih hala i proizvodnih pogona.

Virus može da opstane na raznim površinama, kao što su drvo i metal, i po nekoliko dana, tako da su te površine kontaminirane i neophodno je da se očiste i dezinfikuju. Pri tome, virus može da bude unet u objekat na razne načine – tako što dolaze poslovni saradnici, roba i slično.

Naše ekipe će na najbrži, najefikasniji i najbezbedniji način očistiti sve vaše površine, podove, mašine, i sve drugo sa čime zaposleni, klijenti i kupci, dolaze u kontakt. Na ovaj način se značajno smanjuje rizik od prenošenja zaraze, te proizvodni proces može da se obavlja neometano.