Deviperacija | Beograd | Srbija | Biodez

Deviperacija

Kako bi se smanjila pojava zmija u naseljima potrebno je stvoriti uslove koji što manje odgovaraju njihovom načinu života. Potrebno je smanjiti broj mesta na kojima se zmije mogu sakriti, a takođe je preporuka da se nakon tretmana deviperacije izvrši i dodatna deratizacija kako bi se sa tretiranog područja uklonio i plen (miševi, pacovi, glodari) koji bi zmije mogao ponovo privući na tretirano područje.

Deviperacija

Tretman deviperacije se obavlja upotrebom repelenata, čiji se princip rada zasniva na vrlo osetljivim njušnim receptorima zmija, koje nakon aplikacije izbegavaju tretirana područja.

Kako dejstvo repelenata, vremenom slabi, potrebno je, nakon određenog vremena, ponovo aplicirati sredstvo, kako bi se osigurali najbolji rezultati i zmije držale dalje od tretiranog područja.

Deviperacija Deviperacija

Kompanija ‘’Bio-dez’’, za tretmane deviperacije, koristi specijalizovana sredstva za odbijanje zmija, repelente, koji svojim specifičnim mirisom odbijaju zmije, a potpuno su ekološki prihvatljive i neškodljive za ljudsko zdravlje i okolinu.