Deratizacija | Beograd | Srbija | Biodez

Deratizacija

Deratizacija predstavlja skup mera i postupaka koji se preduzimaju u svrhu smanjenja populacije štetnih glodara (pacovi, miševi, drugi mišoliki glodari). Pored materijalne štete, u smislu konzumiranja, kontaminacije i oštećenja robe, sirovina i gotovih proizvoda, glodari predstavljaju veliki zdravstveni rizik po Vas i Vašu okolinu. Glodari predstavljaju prirodne rezervoare I prenosioce raznih zaraznih bolesti (salmoneloza, leptospiroza, tifus, tularemija, trihineloza) koje prenose putem sekreta koje ostavljaju na namirnicama, predmetima i u vodi, kao I putem ektoparazita (buve, stenice, krpelji, komarci).

deratizacija mis deratizacija mis

Naša kompanija Vam nudi tretmane deratizacije:

Ukoliko se ukaže potreba za mehaničkim sredstvima, naš tim, prilikom tretmana koristi lepljive ploče i mehaničke klopke za glodare koje postavlja na mesta njihovog kretanja u prostoru. Svi postupci, koje naš tim sprovodi, se izvode tako da su potpuno neškodljivi za Vas i Vaše zaposlene, a meke se zatvaraju u deratizacijske kutije i postavljaju na mesta gde neće biti lako dostupne, kao ni ometati obavljanje svakodnevnih radnih zadataka.

deratizacija rad