Dezinfekcija | Dezinsekcija | Deratizacija | Fumigacija | Visinski radovi | Zaštita od ptica | Beograd | Srbija | Bio-dez

O kompaniji

Bio-dez, dezinsekcija, deratizacija, Beograd

Kompanija ‘’Bio-dez’’ specijalizovana je u oblasti pružanja usluga kompletne sanitarne zaštite, odnosno mera deratizacije, dezinsekcije,dezinfekcije,flumigacije u poslovnim ili stambenim prostorima na teritoriji celog Beograda.

Dolazak toplijih meseci, propraćen porastom temperature i poboljšanjem vremenskih prilika označava početak sezone povećane aktivnosti i ubrzanog rasta populacije štetnih insekata i glodara čime raste i mogućnost prenošenja određenih zaraznih bolesti, čiji su oni nosioci. U cilju kontrole i suzbijanja populacije štetnih insekata, mikroorganizama i glodara, uz zaštitu zdravlja klijenata i brigu o životnoj sredini, kao prioritet, kompanija ‘’Bio-dez’’ je, koristeći dosadašnje iskustvo u saradnji sa klijentima, razvila metode vršenja tretmana sanitarne zaštite, bazirane na upotrebi BIOLOŠKIH preparata, potpuno neškodljivih za ljude i kućne ljubimce.

Upotrebom BIOLOŠKIH preparata, uspostavlja se kontrola nad rastom populacije štetnih insekata i glodara, čime se uklanja direktna pretnja po zdravlje klijenata, bez upotrebe invazivnih hemijskih supstanci, te se na taj način, takođe unapređuje kvalitet života i ne ugrožava životna sredina, što kompanija ‘’Bio-dez’’ ponosno ističe. Koristeći dosadašnje iskustvo u pružanju usluga sanitarne zaštite, Kompanija ‘’Bio-dez’’ pristupa svakom klijentu posebno, detaljno izrađujući plan izvođenja tretmana, kako bi se na najbolji način izašlo u susret klijentu i njegovim potrebama. Na ovaj način se osigurava maksimalna efikasnost izvođenja tretmana uz minimalno remećenje klijenata u obavljanju svakodnevnih radnih zadataka, što za rezultat ima veliki broj zadovoljnih klijenata sa kojima uspešno sarađujemo.